Els inversors tenen clar que els alts i baixos a la borsa no són simples correccions. La volatilitat indica dubtes sobre l’economia i temors d’una nova recessió global. Què passa i per què? Els mateixos mercats ens ho expliquen.